Privacy statement

We verwerken persoonsgegevens. In dit privacy statement lees je hoe en waarom we dit doen. Heb je vragen of opmerkingen over het privacy statement, stuur dan een e-mail naar privacyofficebpd@bpd.nl.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Woonplezier is één van de belangrijkste ingrediënten van ons levensgeluk. Dat plezier vraagt om meer dan een woning. Een leefomgeving waar je je veilig en thuis voelt, is minstens zo belangrijk. Om zo’n omgeving te kunnen creëren, verwerken we persoonsgegevens. Daarbij nemen we privacy serieus en doen we er alles aan om aan de geldende wet- en regelgeving te voldoen.

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens?

BPD Ontwikkeling is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit geldt bij onze eigen projecten, maar ook bij projecten die we met behulp van onze eigen verkoopsystemen in samenwerking met andere partijen uitvoeren.

Wat verstaan we onder het verwerken van persoonsgegevens?

 • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over jou zeggen. Denk aan je naam, e-mailadres of telefoonnummer.
 • Verwerken: alles wat we met persoonsgegevens kunnen doen, zoals verzamelen, opslaan, gebruiken en verwijderen.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens van mensen met wie we een relatie hebben, hebben gehad of nog willen krijgen.

 • Bezoekers van onze websites.
 • Belangstellenden die zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven.
 • Kopers van woningen.

Welke regels gelden bij het verwerken van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland zijn we gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. We houden een register bij dat de Autoriteit Persoonsgegevens op ieder gewenst moment kan inzien. Daarnaast verwerken we alleen persoonsgegevens als we voldoen aan een of meer van de volgende voorwaarden:

 • We beschikken over jouw toestemming.
 • We gaan samen een overeenkomst aan.
 • We hebben een gerechtvaardigd belang.
 • We moeten aan de wet voldoen.

Wat zijn jouw rechten bij het verwerken van persoonsgegevens?

Verzamelen we persoonsgegevens, dan heb je het recht om ze zelf te beheren. Wanneer je op de website een account aanmaakt voor Mijn Eigen Huis, kun je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Heb je geen account voor Mijn Eigen Huis, dan kun je een overzicht van je persoonsgegevens opvragen via privacyofficebpd@bpd.nl. Voordat we het overzicht toesturen, willen we altijd eerst je identiteit vaststellen. Op verzoek kunnen wij de gegevens vervolgens aanpassen of verwijderen.

Het verwijderen van gegevens is niet mogelijk als je een overeenkomst met BPD bent aangegaan. In dat geval zijn wij verplicht om jouw gegevens volgens de wettelijk vastgestelde termijn te bewaren.

Hoe verwerken wij persoonsgegevens?

Websites
Op onze websites vind je informatie over gebieden, wijken en woningen. We meten het gebruik van onze websites, zodat we deze informatie steeds verder kunnen verbeteren. We verwerken bijvoorbeeld gegevens over het aantal bezochte pagina’s en hoe lang je daarop blijft. Deze gegevens koppelen we aan je e-mailadres. Daarnaast geeft surf- en klikgedrag ons inzicht in gebieden, wijken en woningen waarvoor de meeste belangstelling is. Hierover vertellen we meer op onze cookiepagina.

Nieuwsbrieven
Meld je je aan als belangstellende, dan gebruiken we je e-mailadres om nieuwsbrieven over gebieden, wijken en woningen toe te sturen. In onze systemen houden we bij hoe vaak je deze nieuwsbrieven opent en waarop je klikt. Zo krijgen we inzicht in woonwensen en kunnen we onze informatievoorziening steeds verder verbeteren. Je kunt je aanmelding voor een nieuwsbrief altijd opzeggen. Ook is het mogelijk om je gegevens uit onze systemen te laten verwijderen.

Social media
We meten het verkeer van en naar social media, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Dit doen we om onze informatievoorziening via de verschillende kanalen steeds verder te verbeteren.

Woonquiz
Op onze websites kun je een woonquiz invullen. Deze woonquiz bestaat uit een korte vragenlijst over woonvoorkeuren. De resultaten leggen we vast in ons systeem en gebruiken we om leefomgevingen te ontwikkelen die passen bij de woonwensen van toekomstige bewoners.

Fotografie en video
Het komt regelmatig voor dat we gebeurtenissen vastleggen en erover publiceren in de media. Nodigen wij je uit voor zo’n gebeurtenis, dan kan het zijn dat er foto’s of video’s worden gemaakt voor artikelen, social media of onze websites. Opnames en publicaties van journalisten vallen niet onder onze verantwoordelijkheid.

Chat, e-mail en telefoon
Contact via chat, e-mail, webformulieren en telefoon slaan we op in ons systeem. Zo hoef je maar één keer je verhaal te doen en kunnen we je snel van dienst zijn.

Mijn Eigen Huis
Op een groot deel van onze websites heb je toegang tot Mijn Eigen Huis. Maak je een account aan, dan kun je in deze omgeving zelf je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Toewijzingsproces
Bij het toewijzingsproces rondom woningen komt het voor dat we aanvullende gegevens opvragen, zoals een brief van de bank. Dit geeft ons extra zekerheid dat je de woning kunt financieren.

Koopovereenkomsten
Bij het opstellen van een koopovereenkomst leggen we persoonsgegevens vast. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden die aan een koopovereenkomst worden gesteld.

Mosaic-database
We willen onze gebieden, wijken en woningen zo goed mogelijk afstemmen op toekomstige bewoners. Voordat een ontwikkeling start, brengen we daarom de verschillende doelgroepen in beeld. Dit doen we met behulp van onze Mosaic-database. Om deze database up-to-date te houden, verzamelen en analyseren we persoonsgegevens.

Inkoop van gegevens
Om marktonderzoek te kunnen doen, werken we met gegevensbestanden van bedrijven als Spotzi en Whooz. Deze bedrijven voldoen aan de privacywet en hebben toestemming om informatie met ons te delen. Door de gegevensbestanden te koppelen aan onze Mosaic-database, krijgen we een nog completer beeld en profiel van toekomstige bewoners en kunnen we leefomgevingen creëren waarin zij zich thuis voelen. We gebruiken de gegevensbestanden niet om gepersonaliseerde, commerciële aanbiedingen te doen.

Wettelijke verplichtingen
Om aan de (internationale) wet- en regelgeving te voldoen, moeten we gegevens verzamelen. Zo kan het verplicht zijn om gegevens aan een overheidsinstelling of toezichthouder te verstrekken.

Hoe gaan we om met jouw persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens zorgvuldig en bewaren ze niet langer dan nodig is. De gegevens worden alleen verwerkt door medewerkers die hier vanwege hun functie toegang toe hebben. Zij hebben een geheimhoudingsplicht.

We gebruiken persoonsgegevens alleen voor de afgesproken doeleinden. Willen we er meer mee doen, dan zullen we je eerst om toestemming vragen. Daarnaast kan het zijn dat er een dusdanig nauwe verwantschap tussen de doeleinden bestaat dat wij persoonsgegevens mogen hergebruiken.

Hoe gaan we om met het delen van persoonsgegevens met derde partijen?

Soms schakelen we derden in om persoonsgegevens te verwerken. Denk daarbij aan callcenters, chatservices of drukkerijen, maar ook aan partijen die ons ondersteunen bij onze bedrijfsvoering of dienstverlening. Dit zijn bijvoorbeeld makelaars, aannemers, onze aandeelhouder Rabobank, rentmeesters, financiële instellingen en leveranciers van woonproducten. We werken alleen samen met derden die aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen hebben genomen en geheimhouding garanderen. Daarnaast stellen we bij dit soort samenwerkingen verwerkersovereenkomsten op waarin de afspraken staan beschreven.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren, hangt af van de relatie die je met BPD hebt.

 • Heb je je bij ons aangemeld als geïnteresseerde of belangstellende? Of heb je een optie toegewezen gekregen, maar de woning niet gekocht? Dan bewaren we jouw gegevens tot maximaal één jaar nadat het project waarvoor jij je hebt ingeschreven is afgerond. We gebruiken de gegevens om analyses te maken en hiervan te leren voor volgende projecten.
 • Heb je een woning bij ons gekocht? Dan bewaren we jouw gegevens tot twintig jaar nadat de woning door de notaris op jouw naam is overgeschreven. Dit doen we in verband met zaken die na de overschrijving kunnen spelen of omdat de belastingdienst een controle bij ons kan uitvoeren.
 • Heb je een financieringsbrief van de bank met ons gedeeld? Deze brief verwijderen we drie maanden na het toewijzen van de woning.

Waar kun je terecht met vragen?

Heb je een vraag of wil je een klacht indienen? Stuur dan een e-mail naar privacyofficebpd@bpd.nl. Je kunt ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.