Ontwerp en bouw Zuidasdok een feit!

27 februari 2017

In 2019 gaat het project Zuidasdok van start, dit omvat het verbreden en deels ondergronds brengen van de A10 Zuid en de vernieuwing van station Amsterdam Zuid. Dit jaar starten de voorbereidende werkzaamheden.

Waarom Zuidasdok? 
Het project Zuidasdok zorgt voor een betere bereikbaarheid van de Zuidas en het noordelijke deel van de Randstad. Om voor een doorstroming te zorgen op  de weg en in het station, wordt de capaciteit vergroot. Ook komt straks een deel van de A10 ondergronds, dit zorgt voor betere leefbaarheid in het centrumgebied van de Zuidas. De ruimte die hierdoor ontstaat wordt benut voor de uitbreiding van station Amsterdam – Zuid en het opnieuw inrichten van de stationsomgeving. In 2028 is het project gereed.

Meer informatie vind je op zuidas.nl.

Bekijk alvast de impressiebeelden!