Nu in verkoop 96 studio’s | Lees de verkoopprocedure

22 september 2017

De online verkoop is gestart.  Heb je interesse in één van deze studio’s? Lees dan verder hoe jij eigenaar kan worden!

1) Inzage in de verkoopstukken

Alle informatie over de woningen vind je vanaf 22 september 17.00 uur op deze website.  Als je je via de website hebt ingeschreven krijg je hiervan automatisch een e-mailbericht. Op de website vind je onder andere de brochures, de mogelijkheden van meer- en minderwerk en lees je alles over de zelfbewoningsplicht en vervreemdingsverbod wat geldt voor 88 studio’s.  Je neemt op je gemak alles door en verzamelt eventuele vragen voor de verkoopmakelaars.

2) Invullen digitaal inschrijfformulier

Je hebt ruim de tijd om je (digitaal) in te schrijven. Toewijzing vindt niet plaats op volgorde van binnenkomst van de inschrijving. Voor vragen kun je terecht bij de makelaars.  Zij helpen je graag. Op maandag 2 oktober om 09.00 uur sluit de inschrijving.

3) Toewijzing en loting

Op maandag 2 oktober om 09.00 uur sluit de inschrijving en dan…?

In dezelfde week worden alle bouwnummers toegewezen. De toewijzing vindt zoveel mogelijk plaats op basis van de eerste voorkeur van een kandidaat voor een bouwnummer.

Met andere woorden, als er slechts 1 kandidaat is voor bouwnummer N.01.01, dan wordt bouwnummer N.01.01 aan die kandidaat toegewezen. Zijn er meerdere kandidaten met een eerste voorkeur voor bouwnummer N.01.01, dan wordt er tussen deze kandidaten geloot om te bepalen wie het bouwnummer krijgt toegewezen. Deze procedure wordt op alle bouwnummers in The Gustav toegepast.

Pas als er bouwnummers zijn waarvoor geen enkele kandidaat een eerste voorkeur heeft opgegeven, worden tweede en daarop volgende voorkeuren belangrijk. In dat geval wordt op eenzelfde wijze toegewezen als hierboven omschreven. Bovenstaande procedure wordt herhaald totdat alle bouwnummers zijn toegewezen.

Alle inschrijvers ontvangen uiterlijk maandag 9 oktober bericht. Alle kandidaten die zijn ingeloot voor een bouwnummer worden door één van de makelaars gebeld met het goede nieuws. Er wordt dan direct een afspraak ingepland voor een eerste gesprek. De kandidaten die geen woning toegewezen hebben gekregen, ontvangen daarover een e-mail met de mededeling dat zij reserve kandidaat zijn. Dat wil zeggen dat als een kandidaat afvalt of van de woning afziet, dezelfde toewijzingsprocedure gevolgd wordt voor een nieuwe kandidaat voor de vrij gekomen woning.