Gemaximeerde koopsommen | Wat houdt dat in?

22 september 2017

Conform de verplichting vanuit de gemeente Amsterdam valt het merendeel van de studio’s onder ‘middensegment koopwoningen’. Deze studio’s hebben een gemaximeerde koopsom. Wat dat inhoudt leggen we graag hieronder aan je uit. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, maar biedt wel direct duidelijkheid voor als je met een iets andere intentie zou willen kopen. Voor de volledigheid verwijzen wij je naar de akte van levering die hier aan ten grondslag ligt. Deze ontvang je samen met de overige contractstukken wanneer je een optie op een studio hebt, maar vind je ook onder de ‘Downloads’.

Uit de bijzondere bepalingen blijkt:

 • een gemaximeerde verkoopprijs van € 255.374 bij eerste verkoop van de aangewezen woningen aan een particulier, niet zijnde een belegger (middensegment koopwoningen)
 • bij eventuele verhuur van deze woningen geldt gedurende de eerste 15 jaar na ingebruikname een maximale netto huurprijs van € 710,68 tot € 971,00 per maand (prijspeil 1-1-2017 – ondergrens huurliberalisatiegrens en bovengrens jaarlijks te indexeren met CPI reeks alle huishoudens [2015=100])
 • zelfbewoningsplicht voor eerste 3 jaar drie jaar na ingebruikname (hierbij geldt dat de erfpachter als bewoner op het adres dient te zijn ingeschreven in het bevolkingsregister
 • het is niet toegestaan om binnen 3 jaar na ingebruikname het erfpachtrecht in juridische of economische zin geheel of gedeeltelijk in eigendom over te dragen of te bezwaren met een beperkt zakelijk recht waardoor het (recht op) gebruik van de woning op een derde overgaat, uitzonderingen:
  • executoriale verkoop door hypothecaire schulden
  • schriftelijke ontheffing van B&W bij:
   • overlijden
   • echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap
   • verandering van werkkring op grond waarvan redelijkerwijs verhuisd dient te worden (>50 km of meer dan een uur)