1 Gegevens inschrijver(s)
1aInschrijver 1
Selecteer burgelijke staat
1bInschrijver 2
Selecteer burgelijke staat
2 Financiële gegevens
2aInschrijver 1
If yes, since when?
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt.
2bInschrijver 2
Zo ja, sinds wanneer?
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt.
3 Gegevens over de huidige woonsituatie
4 Voorkeur bouwnummer(s)
Selecteer bouwnummer
Selecteer bouwnummer
Selecteer bouwnummer
5 Eigen bewoning
6 Parkeren
In The Gustav kunnen wij u geen stallingplaats garanderen. Een tweede parkeerplaats is niet mogelijk.
7 Toelichting of opmerking
8 Vakantie
9 Inschrijfvoorwaarden en toewijzing
  1. Per (toekomstig) huishouden mag slechts één formulier worden ingediend
  2. Als in strijd met hiervoor gestelde meerdere formulieren zijn ingediend worden alle inschrijfformulieren uitgesloten aan deelname van toewijzing.
  3. Na inschrijving ontvang je een bevestiging van ontvangst van uw inschrijfformulier
  4. Aan het invullen en insturen van een inschrijfformulier kan geen enkel recht op toewijzing van een appartement worden ontleend
  5. Inschrijving sluit om 09.00 uur op maandag 19 juni a.s.
  6. De ontwikkelcombinatie Zuidschans C.V. behoudt zich het recht voor appartementen toe te wijzen waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met eerste voorkeuren
  7. U wordt telefonisch of per mail op de hoogte gesteld of een woning aan u is toegewezen
  8. Naamswijziging, indeplaatsstelling of toevoeging van koper(s) na toewijzing is niet mogelijk tenzij daartoe nadrukkelijk toestemming wordt verleend door Zuidschans C.V. Zulks ter beoordeling van Zuidschans C.V.
  9. Toewijzing geschiedt door Zuidschans C.V.
  10. Indien u afziet van de aan u toegewezen appartement vervalt het recht op toewijzing van een appartement
10 Ondertekening