De inschrijving is maandag 2 oktober om 09.00 uur gesloten. Heb je de inschrijving gemist, maar wil je wel graag in aanmerking komen voor een studio? Dat kan! Vul onderstaand formulier in. Als er mogelijkheden zijn, dan wordt er contact met je opgenomen.

1 Gegevens inschrijver(s)
1aInschrijver 1
Selecteer burgelijke staat
1bInschrijver 2
Selecteer burgelijke staat
2 Financiële gegevens
2aInschrijver 1
Zo ja, sinds wanneer?
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt.
2bInschrijver 2
Zo ja, sinds wanneer?
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt.
3 Gegevens over de huidige woonsituatie
4 Voorkeur bouwnummer(s)
Conform de verplichting vanuit de gemeente Amsterdam valt het merendeel van de studio’s onder ‘middensegment koopwoningen’. Deze studio’s hebben een gemaximeerde koopsom. Meer informatie over de zelfbewoningsplicht en het vervreemdingsverbod lees je hier.
Selecteer bouwnummer
Selecteer bouwnummer
Selecteer bouwnummer
5 EIGEN STUDIO
6 Parkeren
Het afnemen van een stallingplaats voor een auto en/of scooter is mogelijk, maar het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. De koopsom van een stallingplaats is vanaf € 32.010 v.o.n. bij een jaarlijkse canonbetaling. De koopsom van een scooter opstelplaats is € 703 v.o.n. bij een jaarlijkse canonbetaling.
7 Toelichting of opmerking

Indien je geen specifieke voorkeur hebt voor een studio, kun je dat hieronder aangeven. Dan word je ook benaderd voor andere vrijgekomen bouwnummers.

8 Inschrijfvoorwaarden en toewijzing
  1. Per (toekomstig) huishouden mag slechts één formulier worden ingediend
  2. Als in strijd met hiervoor gestelde meerdere formulieren zijn ingediend worden alle inschrijfformulieren uitgesloten aan deelname van toewijzing.
  3. Na inschrijving ontvang je een bevestiging van ontvangst van het inschrijfformulier
  4. Aan het invullen en insturen van een inschrijfformulier kan geen enkel recht op toewijzing van een studio worden ontleend
  5. De ontwikkelcombinatie Zuidschans C.V. behoudt zich het recht voor studio's toe te wijzen waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met eerste voorkeuren.
  6. Naamswijziging, indeplaatsstelling of toevoeging van koper(s) na toewijzing is niet mogelijk tenzij daartoe nadrukkelijk toestemming wordt verleend door Zuidschans C.V. Zulks ter beoordeling van Zuidschans C.V.
  7. Toewijzing geschiedt door Zuidschans C.V.
9 Ondertekening